Wsparcie dla bezrobotnych

Wsparcie dla bezrobotnych

Poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych, chcemy zadbać o rozwój przedsiębiorczości w tej grupie odbiorców naszego projektu. Zatem, jeżeli szukasz inspiracji, ale nie jesteś pewien w którym kierunku iść, przyjdź do nas! Ułatwimy założenie własnej działalności gospodarczej, a tym samym realizację Twoich celów.