Gry szkoleniowe

Popularność oraz skala zastosowań gier wydaje się być ciągle nieuświadomionym potencjałem. To, co z łączy gry i grywalizację to bazowanie na zabawie. W każdym z nas jest Homo Ludens, człowiek bawiący się, gdyż zabawa jest tak samo ludzka jak i śmiech czy łzy. Grywalizacja jest toczącym się procesem, z kolei gra jest skończonym doświadczeniem. Natomiast grywalizacja jest mechaniką składającą się z najważniejszych elementów gier, nałożoną na rzeczywistość. Jest w pewnym sensie zawiłym rusztowaniem na które składają się między innymi punkty, rankingi, odznaki postępu, nagrody lub osiągnięcia. Jej zadanie to budowanie więzi oraz zaangażowania w wykonywane czynności oraz przywiązanie do nich. Gry stanowią zarówno niezwykle efektywny, jak i efektowny, przyczynek do wyciągania problemów wynikających z różnicy podejść, postaw jak i poglądów. Edukacja i szkolenia poprzez gry są więc projektem uwzględniającym podmiotowość biorących udział osób, w przeciwieństwie do przedmiotowego wciągania uczestników w zautomatyzowane mechanizmy growe, używające naszych nawyków. Jaworznickie Laboratorium Biznesu dysponuje szeroką gamą gier szkoleniowych opracowanych przez jedną z najlepszych na rynku pracownię gier. Narzędzie to często jest używane zarówno w siedzibie Laboratorium jak i podczas wyjść szkoleniowo edukacyjnych.

Pozostałe rodzaje wsparcia dla osób młodych