Analiza konkurencyjności otoczenia

Otoczenie konkurencyjne dla potencjalnego przedsiębiorcy jest łatwe do przeanalizowania i zidentyfikowania. Powinno się pamiętać, że jest bardzo ważnym elementem analizy strategicznej firmy. W jego skład wchodzą wszystkie podmioty gospodarcze, które mają jakieś powiązania kooperacyjne. Należy jednak skupić się na tych najważniejszych podmiotach, a są nimi dostawcy, nabywcy, obecni konkurenci i potencjalni.

Według M.E. Portera analizę konkurencyjności należy badać poprzez 5 czynników, które kształtują sytuację konkurencyjną wewnątrz danego sektora i branży. 

Według analizy SWOT wystarczy kompleksowo zweryfikować i przeanalizować otoczenie przedsiębiorstwa, czyli dokonać klasyfikacji poszczególnych czynników mających wpływ na działalność organizacji: czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, pozytywne i negatywne.

Jeżeli masz wiele niewiadomych w głowie, przyjdź do nas, a wskażemy Ci odpowiedni kierunek działania!

Pozostałe rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców