Coaching

W naszej ofercie znajdziesz usługę coachingu. W trakcie cyklicznych spotkań coach pyta, słucha, dzieli się własnymi spostrzeżeniami i intuicją. Jego obecność pomaga odkryć i świadomie wykorzystywać swój potencjał, poszerzać obecne możliwości i skuteczniej realizować zamierzone cele, wypracowywać rozwiązania problemów, opracowywać plan rozwoju.

Istotą jest uruchomienie ukrytych, niewykorzystanych zasobów osoby. Podstawowymi metodami pracy przeprowadzanymi w Jaworznickim Laboratorium Biznesu będą: coaching indywidualny stosowany najczęściej jako narzędzie rozwojowe oraz jako narzędzie rozwiązywania problemów a także analizy grupowe.

Pozostałe rodzaje wsparcia dla osób młodych