Biznes know-how

W skład każdego przedsiębiorstwa wchodzą zarówno rzeczy ruchome, jaki i nieruchomości. Oprócz nich przedsiębiorstwo dysponuje również zasobami niematerialnymi. Jednym z takich zasobów jest wiedza technologiczna wypracowana w określonej dziedzinie – czyli „know-how”.  Do know-how możemy zaliczyć:

  • System obsługi klientów;
  • System zarządzania kadrami;
  • System składania zamówień;
  • Metodę zmniejszenia kosztów produkcji;
  • Określoną strategię PR;
  • Bazę kontaktów;
  • System archiwizacji danych.

Nauczymy Ciebie i pokażemy jakie prawa przysługują Tobie z tytułu know-how oraz jak chronić swoje dobra niematerialne.

Pozostałe rodzaje wsparcia dla osób młodych