Testy kompetencji

Celem przeprowadzenia testów kompetencji jest zweryfikowanie i poznanie kompetencji, umiejętności kognitywnych, motywacji, sposobów komunikowania, motywatorów oraz wartości, które powinny być spełnione, by wykorzystać potencjał pracowników, przedsiębiorców, kandydatów na stanowisko czy też osób bezrobotnych. Specjaliści HR potwierdzają skuteczność testów kompetencyjnych i wskazują, że są właściwym sposobem na pozyskanie najlepszych kandydatów na określone stanowiska. Rekruterzy dodatkowo wskazują, iż z punktu widzenia kandydatów testy kompetencji stosowane w trakcie rekrutacji są atrakcyjną i angażującą formą oceny umiejętności, pozwalającą im zdobyć nowe informacje o sobie. Zaletą testów skupiających się na kompetencjach są ich możliwości, jeśli chodzi o badanie zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych. Stąd też można mówić o nich jako o efektywnym narzędziu, umożliwiającym zarządzanie kompetencjami swoich pracowników i nie tylko. Dzięki możliwości powtarzania takich testów można śledzić rozwój osoby badanej, a przy tym umacniać mocne strony i niwelować te słabe. 

Nasz zespół posiada uprawnienia i możliwości by przeprowadzać testy kompetencji w naszym laboratorium lub poza siedzibą. Zapraszamy!

Pozostałe rodzaje wsparcia dla osób młodych