Źródła finansowania dla firm

Małe i średnie przedsiębiorstwa często na początku swojej drogi bądź w trakcie jej rozwoju potrzebują wsparcia finansowego. Obecnie na rynku biznesowym jest wiele dostępnych źródeł wsparcia i finansowania dla firm. My dobieramy najkorzystniejsze dla Twojej działalności, zwracając uwagę na to na jakim etapie rozwoju jesteś i jaki cel chcesz osiągnąć. Oto niektóre z nich:

Leasing:
Leasing, to forma wsparcia znana każdemu przedsiębiorcy. Pozytywnym aspektem takiego finansowania dla firmy jest to, iż nie musi ona zaciągać zobowiązania kredytowego w dużej wysokości. W ramach przyznanego leasingu na samochód, sprzęt IT, urządzenia branżowe, przedsiębiorca płaci stanowczo mniejszą ratę leasingową z mniejszym oprocentowaniem.

Kredyty i pożyczki:
Kredyty i pożyczki, żaden przedsiębiorca tego nie lubi, ale jeżeli chcemy rozwinąć firmę a brakuję nam źródła dochodu, to możemy skorzystać ze wsparcia banku. Obecnie banki proponują naprawdę korzystne rozwiązania dla inwestorów. Trzeba mieć tylko pomysł i wiedzieć w którym kierunku iść.

Crowdfunding-finansowanie społecznościowe:
Crowdfunding, to obecnie na rynku polskim bardzo ciekawa forma wsparcia przedsiębiorców, która daje możliwość na sfinansowanie w zasadzie każdego projektu.

Jak to działa?

Istotą takiej formy wsparcia biznesu jest pozyskanie pieniędzy od internautów w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Może być to projekt dobroczynny, strikte biznesowy czy artystyczny. Dobroczyńcy w zamian otrzymują ustalone wcześniej świadczenia zwrotne. Mogą one przybierać formę udziału w spółce, upominku będącego przedmiotem działalności danej firmy czy inne.
W Polsce rozwojem crowdfundingu zajmuję się Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, które swoje początki wiąże z rokiem 2012.
Jeżeli zdecydujesz się na taką formę wsparcia, to podpowiemy z jakimi firmami rozmawiać.

Dotacje:

Rynek przedsiębiorczości i biznesu obecnie oferuje wiele różnorodnych form wsparcia. Zauważamy, że ogromną pomocą głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw są dotacje unijne, które pomagają wspierać inwestycje.

 • W ramach form wsparcia w tym obszarze możemy wyróżnić:
  • Europejskie Fundusze Strukturalne,
  • Programy Krajowe,
  • Programy Ramowe UE.
 • Cel wykorzystania dedykowanego wsparcia:
  • START działalności gospodarczej,
  • Tworzenie i wdrażanie innowacji,
  • Inwestycje w środki trwałe, niematerialne i prawne,
  • Poprawa efektywności ekologicznej,
  • Ekspansja międzynarodowa,
  • Rozwój kapitału ludzkiego.

Pozostałe rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców