Mentoring

Mentoring funkcjonuje w oparciu o relację dwóch osobowości w przestrzeni zawodowej. Mentor dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, sukcesom i porażkom składającym się na jego biografię, przekazuje tzw. mentee niepowtarzalną, jednostkową wiedzę. Mentee nie jest biernym uczniem słuchającym "zawodowych wynurzeń" mentora. W tej relacji liczy się otwartość na doświadczenie  oraz umiejętność aktywnego słuchania a także ciekawość, która powinna cechować obie strony – zarówno mentora, jak i mentee.

Mentoring to nie jedynie kultura dialogu a przede wszystkim przestrzeń spotkania, w której rozmowę prowadzają dwie osoby, mające różne doświadczenia zawodowe. To także obszar, w którym osoby, wzajemnie sobie ufając, dzielą się w dobrowolny i nieprzymuszony sposób wiedzą.


MENTOR OTRZYMUJE:

 • z pewnością samoświadomość własnej wartości i wiedzy eksperckiej, którą doceniają
  inne osoby,
 • radość z dzielenia się własnymi spostrzeżeniami,
 • silną sieć kontaktów, które wzmacniają całą społeczność finansistów,
 • możliwość doskonalenia kompetencji miękkich i umiejętności przekazywania wiedzy,
  mniej doświadczonym kolegom,
 • udział w spotkaniu mentorów, gdzie doświadczeni w tej materii eksperci podzielą się
  najlepszymi praktykami cechującymi dobry mentoring.


MENTEE ZYSKUJE:

 • nieoceniony dostęp do wiedzy oraz doświadczeń drugiego człowieka, który mogą uznać
  za podstawę do usystematyzowania własnych oczekiwań zawodowych i tego, jak widzą
  siebie w przyszłości,
 • indywidualną i niepowtarzalną szansę na kształtowanie w sobie postawy lidera,
 • lepsze zrozumienie swoich silnych i słabych stron,
 • możliwość realizacji wyznaczonych celów w oparciu o relację mistrz-uczeń.


Jaworznickie Laboratorium Biznesu jest miejscem gdzie spotykają się poprzez nasze pośrednictwo mentorzy z mentee, co wpływa pozytywnie na rozwój ekonomiczny miasta Jaworzno.

Pozostałe rodzaje wsparcia dla osób młodych