Kalendarz wydarzeń

Pracownicy - Inwestycja w rozwój potencjału firm - DZIEŃ 2 i 3
Od Czwartek 24 Sierpień 2023
Do Piątek 25 Sierpień 2023

Czas na podsumowanie i przedstawienie wniosków z porady grupowej!

Z przyjemnością dzielimy się z Wami spostrzeżeniami z pierwszej sesji porady grupowej prowadzonej wśród pracowników Firmy FUD-MEN J.L.L.M.
Fudała Sp. K. w Jaworznie przez naszych doradców zawodowych w ramach autorskiego projektu pilotażowego jaworznickiego Urzędu Pracy pn.
„Pracownicy – inwestycja w rozwój potencjału firm”. Tematem przewodnim, wybranym przez Pracodawcę w trosce o swoich pracowników było "Niskie zaangażowanie pracowników – wypalenie zawodowe".

Zaangażowanie i aktywny udział uczestników były nieocenione w dokładnej analizie oraz kreowaniu wartościowych wniosków. Wspólnie przeszliśmy przez obszary, które mają wpływ na zaangażowanie pracowników oraz skupiliśmy się na rozpoznawaniu oznak wypalenia zawodowego.

Oto kilka kluczowych refleksji i wniosków, które wyłoniły się z trakcie porady grupowej:

  • zrozumienie przyczyn wypalenia zawodowego – w trakcie sesji identyfikowaliśmy różne przyczyny wypalenia zawodowego wśród pracowników. Wspólna refleksja pozwoliła dostrzec, że na wypalenie w pracy wpływa nie tylko sfera zawodowa;
  • zdenerwowanie, a stres – różnice i podobieństwa – długotrwały stres jest bardziej szkodliwy dla wypalenia zawodowego niż krótkotrwałe zdenerwowanie. Warto dążyć do zrównoważonego podejścia do pracy, uwzględniającego okresy aktywności i odpoczynku.
  • jak wypalenie zawodowe wpływa na zaangażowanie pracownika – podczas dyskusji zwrócono uwagę, iż przeciążenie pracą niewątpliwie wpływa na niechęć do podejmowania - przede wszystkim - nowych zadań. Pracownik wypalony działa machinalnie na wypracowanych schematach;
  • wartość komunikacji - wnioski wskazują na to, że efektywna komunikacja jest kluczowym narzędziem w zwalczaniu niskiego zaangażowania.

 

Pracownicy oczekują jasnych informacji dotyczących celów firmy, zmian w organizacji oraz ich własnych osiągnięć;

  • świadomość wypalenia zawodowego - wczesne wykrycie przez Pracodawcę oznak wypalenia zawodowego u pracownika pozwala podjąć działania mające na celu jego przeciwdziałanie, takie jak reorganizacja zadań, wsparcie psychologiczne czy odpoczynek.

Ta otwarta i konstruktywna porada grupowa dała nam możliwość lepszego zrozumienia wyzwań, przed którymi staje dzisiejszy pracownik, a także wskazała drogi poprawy i budowania motywacji w miejscu pracy.

Dziękujemy zespołowi pracowniczemu z Firmy FUD-MEN J.L.L.M. Fudała Sp. K. w Jaworznie za: aktywny udział w sesji, refleksje i dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami. Mamy nadzieję, że wspólnie wyciągnięte wnioski będą służyć rozwojowi Waszej Firmy. Jesteśmy przekonani, że podejście oparte na zrozumieniu, wsparciu oraz rozwoju zawodowym przyczyni się do zwiększenia zaangażowania pracowników oraz skuteczności funkcjonowania Firmy. Życzymy sukcesów i powodzenia!
A już niebawem rozpoczniemy sesję porady grupowej z kolejną jaworznicką Firmą śledźcie nasze media!
Projekt pilotażowy „Pracownicy- inwestycja w rozwój potencjału firm” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy z Ministerstwo Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej.
Kwota dofinansowania: 598 950, 00 zł.