Jednoosobowa działalność gospodarcza

Masz pomysł na własny biznes i rozważasz założenie działalności gospodarczej, ale nie wiesz jak to zrobić? Przedstawiamy Ci w pigułce najważniejsze kroki do założenia własnego biznesu. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza ma swoje plusy i minusy. Negatywnym aspektem założenia działalności gospodarczej jest to, że ponosisz bezpośrednie ryzyko z nią związane, czyli jako osoba prowadząca działalność gospodarczą odpowiadasz za nią całym swoim majątkiem. Istnieją jednak plusy prowadzenia swojej działalności. Jeżeli jesteś na etacie, chcesz być niezależnym i realizować swoją pracę w ramach swojego biznesu, to dobra decyzja. 

Poniżej przedstawiamy kroki działania:

Krok 1

Rejestracja działalności - złożenie wniosku CEIDG-1 w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy/Dzielnicy lub online. Możesz to zrobić osobiście, listem poleconym lub z pomocą osoby trzeciej po wystawieniu dokumentu pełnomocnictwa lub drogą elektroniczną, korzystając ze strony internetowej CEIDG (teraz: biznes.gov.pl), np. z podpisem elektronicznym albo poprzez profil zaufany. Pamiętaj jednak, że jeśli zakładasz firmę online, iż wniosek o wpis musisz wysłać osobiście. Deklaracja jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP, zgłoszeniem płatnika składek do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania. Gdy złożysz wniosek CEIDG, w ciągu 7 dni otrzymasz automatycznie numer REGON i NIP. Po nadaniu numery będą widoczne na stronie CEIDG w bazie przedsiębiorców.

Krok 2

Wizyta w ZUS - w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej należy udać się do ZUS-u, by zgłosić firmę do odpowiednich ubezpieczeń. Jako świeżo upieczony przedsiębiorca masz obowiązek zadeklarować, jakie składki ZUS będziesz za siebie odprowadzać, na drukach ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie chorobowe oraz zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne). Jeśli zatrudnisz pracownika, to w ciągu 7 dni od dnia zawarcia z nim umowy również Twoim obowiązkiem jest zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Ważne! Pamiętaj, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem sporządzania i wysyłania druków deklaracji oraz informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego. Zakresy obowiązków przedsiębiorcy są różne, gdy pracuje on sam lub gdy zatrudnia pracowników.

Można też skorzystać z małego ZUS lub ZUS plus i opłacać niższe składki przez 36 miesięcy łącznie. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2022 roku dla przedsiębiorców uprawnionych do korzystania z małego ZUS-u wynosi kwota nie niższa niż 903 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku). Maksymalną podstawę stanowi natomiast 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3553,20 zł. Dla przedsiębiorców, którzy wybrali jako swój sposób rozliczeń podatek liniowy, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu z działalności gospodarczej. Jednak nie może być ona niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Minimalna składka w 2022 roku wynosi 270 zł. Jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza jest opodatkowana ryczałtem, składka wynosi 9% podstawy wymiaru, która jest uzależniona od rocznego przychodu. 

Krok 3

Księgowość - należy pamiętać o kosztach księgowości, której wymaga każda działalność gospodarcza. Będąc przedsiębiorcą możesz zlecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu lub korzystać z programu do samodzielnego prowadzenia księgowości oraz ewidencji przychodów. Zwracaj uwagę na bezbłędność wszystkich wypełnianych i wysyłanych do Urzędu Skarbowego dokumentów. Musisz też pamiętać o opłacie składek i składaniu zeznań podatkowych. Możesz prowadzić działalność nierejestrowaną. Jeśli spełnia warunki dla jednoosobowej działalności gospodarczej może być traktowana inaczej. Decyduje o tym poziom przychodów - jeśli nie przekracza on 50% minimalnego wynagrodzenia brutto, to taka działalność gospodarcza nie wymaga rejestracji. To znaczy, że aby ją prowadzić, niepotrzebny jest wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wiesz już, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą oraz gdzie ją zarejestrować a także jakich kosztów się spodziewać? Teraz wystarczy, że przejdziesz do działania, złożysz wniosek o wpis i otworzysz własną działalność i zaczniesz zarabiać. Płyń na szerokie wody biznesu, a my będziemy twoją latarnią!

 

Jaworznickie Laboratorium Biznesu