Powiatowa Rada Rynku Pracy w Jaworznickim Laboratorium Biznesu 24 maja

Dzisiaj w Jaworznickim Laboratorium Biznesu odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, mające na celu podjęcie decyzji w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.

Porządek spotkania obejmował m. in. zaopiniowanie:
▪️ celowości realizacji programu specjalnego;
▪️ zmian w Planie Finansowym Funduszu Pracy na 2024 rok;
▪️ wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, złożonych przez lokalne podmioty rynku pracy.

Niemniej ważnym punktem spotkania było podsumowanie zadań zrealizowanych w okresie czterech miesięcy bieżącego roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, które spotkało się z aprobatą członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, stanowiącą dla nas motywację do dalszego działania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i konstruktywne dyskusje. Wierzymy, że podjęte decyzje przyczynią się do dalszego rozwoju i wzmacniania rynku pracy w naszym mieście.

Zaobserwuj nas ! Bądź z nami na bieżąco !
jlaboratoriumbiznesu.pl/pl